Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA BAKKAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA BAKKAL

T: (0282) 250 3407

M sbakkal@nku.edu.tr

W sbakkal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Dış Ticaret
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PARA BANKA
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 1982
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1978-1982
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Temel Sorunları, Tekirdağ YorumSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ss. 17-17, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Tekirdağ Limanının Özelleştirilmesi'nin Tekirdağ Ekonomisine Katkıları, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 11-11, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Dünya'da Yapılan Özelleştirme Faaliyetlerinin Türkiye'deki Uygulamaları ve Sonuçları, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 22-22, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Büyük Ortadoğu Projesi ve Ekonomik Hedefleri, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 41-41, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Türkiye'nin Kalkınmasında Teknoloji Politikası ve Üniversite Sanayi İş Birliği, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 31-31, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Giresun'da Dışarıya Göçü Tersine Çevirelim, Giresun Aylık İnceleme Araştırma,Ekonomi ,Tanıtım,Sanat ve Haber Dergisi, ss. 9-9, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye'nin Rekabet Gücü, Giresun Aylık İnceleme Araştırma,Ekonomi ,Tanıtım,Sanat ve Haber Dergisi, cilt 159, ss. 38-39, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BAKKAL S., 2000 Yılından Sonra Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. BAKKAL S., Hisse Senetlerinin Değerini Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
3. BAKKAL S., KILCI H., İşletme Yönetim Sürecinde Verimliliğin Arttırılmasında Motivasyonun Etkisi: Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Ampirik Biri Çalışma, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
4. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., YAZKAN Ş., Determination of the Need for Re-Organization in Businesses: An Experimental Study on Large-Scale Businesses Operating in Tekirdag, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
5. BAKKAL M., BAKKAL S., SARGIN E., Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomilerinde Finansal Krizleri Belirleyen Faktörlerin Makro Ekonomiye Etkileri, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
6. BAKKAL M., BAKKAL S., SARIYUVA A., Kamu Açıklarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
7. BAKKAL M., BAKKAL S., KABA H., Türkiye’de Döviz Kur Politikaları, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
8. BAKKAL M., BAKKAL S., YANIK N., Türkiye’de Kırsal Kalkınma: Kütahya Örneği, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
9. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., AKARÇAY N., Uzman Liderliğin Örgüt Yönetimi Üzerine Etkileri Hakkında Kuramsal Bir Çalışma: Bir Uzman Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devletini Organize Etme Örneği, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Üyelikler
T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Staj Kontrol ve Takip Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2005.