Dr. Öğr. Üyesi SÜREYYA BAKKAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SÜREYYA BAKKAL

T: (0282) 250 3407

M sbakkal@nku.edu.tr

W sbakkal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Dış Ticaret (B)
Ana Bilim Dalı:Dış Ticaret
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PARA BANKA
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 1982
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1978-1982
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Temel Sorunları, Tekirdağ YorumSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ss. 17-17, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Tekirdağ Limanının Özelleştirilmesi'nin Tekirdağ Ekonomisine Katkıları, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 11-11, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Dünya'da Yapılan Özelleştirme Faaliyetlerinin Türkiye'deki Uygulamaları ve Sonuçları, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 22-22, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Büyük Ortadoğu Projesi ve Ekonomik Hedefleri, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 41-41, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Türkiye'nin Kalkınmasında Teknoloji Politikası ve Üniversite Sanayi İş Birliği, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 31-31, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Giresun'da Dışarıya Göçü Tersine Çevirelim, Giresun Aylık İnceleme Araştırma,Ekonomi ,Tanıtım,Sanat ve Haber Dergisi, ss. 9-9, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye'nin Rekabet Gücü, Giresun Aylık İnceleme Araştırma,Ekonomi ,Tanıtım,Sanat ve Haber Dergisi, cilt 159, ss. 38-39, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BAKKAL S., Türkiye’de Kredi Kartları Kullanımının Makro Ekonomik Etkileri, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
2. BAKKAL S., Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Dengesizlikler ve Çözüm Yolları, IBANESS (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri
3. BAKKAL M., BAKKAL S., Karadeniz Ekonomik İşbirliği’xxnin Türk Ekonomisine Etkileri, IBANESS (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
4. BAKKAL M., BAKKAL S., Türkiye’xxde Uygulanan Para Politikası Stratejileri, IBANESS (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
5. BAKKAL S., BAKKAL M., Türkiye’de Yapılan Özelleştirme Faaliyetlerinin Amerika ve Batı Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırılması, IBANESS (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. BAKKAL S., BAKKAL M., Türkiye’de Yapılan Son Seçimlerin Makro Ekonomiye Etkileri, IBANESS (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. BAKKAL M., BAKKAL S., Enflasyon ile Mücadele Eden Türkiye’xxde Merkez BankasınınBağımsızlığının Başarısı, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
8. BAKKAL M., BAKKAL S., Finansal Serbestleşme ve Türkiye, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. BAKKAL M., BAKKAL S., TURAN C., Yabancı Yatırımların Türk Ekonomisine Etkileri, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. BAKKAL S., 2000 Yılından Sonra Türkiye de Uygulanan Para Politikaları, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
11. BAKKAL S., Hisse Senetlerinin Değerini Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
12. BAKKAL S., KILCI H., İşletme Yönetim Sürecinde Verimliliğin Arttırılmasında Motivasyonun Etkisi Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Ampirik Biri Çalışma, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
13. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., YAZKAN Ş., Determination of the Need for Re Organization in Businesses An ExperimentalStudy on Large Scale Businesses Operating in Tekirdag, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
14. BAKKAL M., BAKKAL S., SARGIN E., Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomilerinde Finansal Krizleri BelirleyenFaktörlerin Makro Ekonomiye Etkileri, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
15. BAKKAL M., BAKKAL S., SARIYUVA A., Kamu Açıklarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
16. BAKKAL M., BAKKAL S., KABA H., Türkiye de Döviz Kur Politikaları, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
17. BAKKAL M., BAKKAL S., YANIK N., Türkiye de Kırsal Kalkınma Kütahya Örneği, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
18. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., AKARÇAY N., Uzman Liderliğin Örgüt Yönetimi Üzerine Etkileri Hakkında Kuramsal BirÇalışma Bir Uzman Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk ün TürkiyeCumhuriyeti Devletini Organize Etme Örneği, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Üyelikler
T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Staj Kontrol ve Takip Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2005.